Swedish IB Paper 2 - Section A&B

Paper 2 - Section A


Utgå från följande citat och skriv en personlig kommentar och motivera den. Välj en av de texttyper som du har studerat på dina lektioner. Skriv mellan 150-250 ord. Att ta emot tusentals människor på flykt är en stor utmaning för vårt land. Målet måste vara att snabbt integrera de nyanlända i det svenska samhället​.


Sverige är ett mångkulturellt samhälle, men tar in mer flyktingar än vad vi har plats med. Att kunna tala svenska är inget måste för att få uppehållstillstånd, därav kan inte invandrarna komma in lika lätt på arbetsmarknaden eller utbilda sig så att de får behörighet till vissa jobb. Detta leder till hög arbetslöshet och invandrarna får då försörja sig på bidrag från kommunen. Detta leder i sin tur till att Sverige måste försörja invandrarna och de blir grupperade i ett utanförskapsområde.


Det finns två viktiga förbättringar, vilket kan leda till en bra integration och det är att ha språkkrav och försörjningskrav för anhöriginvandring. Att kunna tala svenska leder till en förbättrad kommunikation mellan svenska folket och invandrarna, dessutom hjälper det till att förminska arbetslösheten. På så sätt kan flyktingar försörja och ta hand om sig själva självständigt.


Om en anhörig vill komma till Sverige för att bosätta sig, måste de kunna bevisa att de kan försörja sig själva tillräckligt mycket för att inte vara helt beroende på kommunen. På så sätt kan drivkraften för att snabbt skaffa sig ett jobb ökas med ett regelbundet inkomst och bostad.


Sammanfattningsvis bör det ställas försörjningskrav och krav för att kunna tala svenska för att öka integration. Eftersom de svenska samhället försörjer flyktingar i början, så bör de när de väl kan försörja sig själva ge tillbaka till det svenska samhället genom att jobba och integrera för att öka det kulturella mångfalden.


Paper 2 - Section B

Sociala relationer

Hur tar man hand om de gamla i två kulturer som du känner till. Gör en jämförelse mellan dessa. Ange för och nackdelar med de olika lösningarna. Men ta ställning till den du tycker är bäst. Skriv en krönika på 250-400 ord.

Åldershem. Hemtjänst. Dessa är två av de sätt de äldre tas hand om i Sverige och i Iran. Den ekonomiska situationen i länderna är väldigt olika för nuvarande, Sverige i detta fall har en bättre ekonomisk situation än Iran vilket betyder att de kan ta hand om sina äldre på ett bättre sätt.


De två länderna har fokus på olika saker när det gäller vad de vill investera sina pengar på och eftersom Sverige fokuserar mer på vården av de äldre går mycket av skattepengarna till att göra äldreboenden gratis, medan man måste betala för det i Iran.

Moralen i de två länderna är också olika.


Jag kommer personligen från Iran och därför kan jag berätta att det ligger ett stort ansvar på barnen att ta hand om ens föräldrar när de blir äldre. När de blir äldre tar man hem dem till sin egen familj och tar hand om dem varje dag, detta är något man sällan ser i den svenska kulturen och svenskarnas moral.


Som helhet tror jag att det finns mer konsekvenser för äldre att bo i Iran till skillnad från Sverige eftersom många måste förlita sig på att familjen personligen tar hand om dem, medan man i Sverige kan förlita sig på staten för det. Däremot, i Iran blir det en fördel för familjen när de tar in sina äldre, de skapar starkare band till varandra och de äldre känner sig älskade och mer bekväma eftersom de spenderar sina sista år omringade av personer de älskar.


Cover Image Credit: https://giphy.com/explore/study

20 views

© 2017 Proudly made by YAS ​

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Pinterest