top of page

Labbrapport – Energiomvandling vid rörelse längs ett lutande plan

Updated: Apr 2, 2021

Inledning


Målet med denna laboration är att undersöka lägesenergins omvandling till rörelseenergi och inre energi vid en rörelse längs en lutande plan. Med hjälp av vagnens hastighet respektive höjden, kan man beräkna rörelse och lägesenergin. Den sammanlagda rörelse och lägesenergin i molekylernas oordnade värmerörelse är den inre energin, vilket går inte att mäta direkt. Därför antar man under experimenten at ökningen av den inre energin motsvarar friktionskraftens arbete som är noll innan vagnen börjar rulla.


Alltså, under detta experiment, används en vang som rullar ner en lutande plan på 10°. Lägesenergin som vagnen har från början omvandlas till rörelseenergi och inre energi. Vagnens läge registreras var tionde ms med en tempograf och på så sätt studeras energiomvandlingen i detalj.


UtrustningUtförande

Primärdata & Beräkningar
Felkällor


Resultat/slutsatsReferenser


(1) https://www.pluggakuten.se/trad/arbete-lutande-plan/ [Besöktes: 20/11–2020]

(2) http://wiki.math.se/wikis/forberedandefysik/index.php/3.3_Övningar [Besöktes: 20/11-2020 ]

(3) https://fysik.ugglansno.se/kurs-mekanik/ [Besöktes: 20/11–2020]


2,627 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page