top of page

Labbrapport - Vågrörelse

Inledning


En spektrometer är ett instrument som delar upp ljus i olika våglängder. Detta gör man vanligtvis för att få information om ljuskällans sammansättning. Den spektro- meter ni ska använda består av en kollimator, som riktar ljuset mot ett gitter, där ljuset avböjs i olika riktning beroende på våglängden (detta bör ni känna till). Det avböjda ljuset observeras med en kikare, som kan svängas runt längs en noggrann vinkelskala.


I detta experiment så skall ni bestämma våglängdsintervallet för det ljus som ni kan se (de sk gränsvåglängderna för synligt ljus). Dvs dels våglängden för det första violetta ljus ni kan se samt våglängden för det sista röda ljus ni kan se.


Utförande

Vi studerar i detta fall ljuset från en vanlig glödlampa (en sk temperaturstrålare) som sänder ut ljus av alla våglängder dvs ett sk kontinuerligt spektrum. Ljuset fokuseras av en lins och passerar sedan genom ett gitter (vad står på gittret?). På väggen så kommer alla färger att dyka upp i ordning efter varandra både i första och andra ordningens spektrum både till höger och vänster om centralbilden (0:e max). Mät avståndet mellan det första violetta ljus som ni kan se till höger och vänster om centralbilden samt mellan den sista röda färgen till höger och sista röda färgen till vänster om centralbilden. (Räcker med 1:a ordningen spektrum)Primärdata


L (avstånd gitter-tavla) = 1,41 m

Märkning på gitter = 600 linjer/mmFelkällor


Resultat/slutsats


För det violetta ljuset, beräknades avböjningsvinkeln till 15.08°och våglängden till 434 nm. För det röda ljuset beräknades avböjningsvinkeln till 23.05°och våglängden till 653 nm. Slutsatsen är att det synliga ljuset för ögat är inom de våglängderna 434-653 nm. Enligt formelboken är det mellan 440-700 nm. [2] Därför är resultaten ungefärligt rimliga.Referenser

  1. Figur 1 bild hämtad [2021-04-13] från: [http://olleh.se/start/teori/teori-ljus.htm]

  2. Rune Alphonce, Helena Danielsson Thorell, Emma Johansson. Formler och tabeller. Stockholm: Natur och Kultur Läromedel, 2019. Sid. 65 + 85

1,494 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page