Labbrapport - Cirkelrörelse

Updated: Apr 2, 2021

Inledning


Konisk pendulum liknar såsom den enkla pendulum. Men, istället för att vikten rör sig fram och tillbaka, rör den sig i en horisontell cirkel. Alltså, i en konisk pendulum, rör sig vikten med konstant hastighet i en cirkel. Cirkulär rörelse kan demonstreras med en sådan experiment. Alltså kan centripetalkraften och centripetalacceleration beräknas. I fysiken, är cirkulär rörelse, rörelsen av ett objekt längs cirkelns omkrets eller rotation längs en cirkulär bana med en omloppstid, T . I detta fall är rörelsen med konstant vinkel och hastighet. Centripetalkraft, F c , verkar alltid vinkelrät mot ett objekts rörelseriktning och är orsaken till att en objekt följer en cirkulär bana med en konstant rotationshastighet. Centripetal acceleration, ac , inom cirkulär rörelse är då accelerationen är riktad radiellt mot cirkelns centrum. Målet med detta experiment är att med hjälp av den mätta tidsomloppet, beräkna centripetalkraften och centripetalaccelerationen.


UtrustningUtförande  1. Konisk pendulum byggdes genom att knyta en tråd i mitten på en metallstång och sedan fästa stånget med stativ på vardera bord.

  2. En 100 g vikt knöts vid slutet av tråden och två stycken linjal placerades på golvet rakt under, ena parallell med vikten och den andra perpendicular. Med hjälp av den vinkelräta linjalen kan man mäta radien när vikten väl har cirkelrörelse.

  3. Tiden på fem omlopp-varv mättes genom att ge tråden en cirkelrörelse samtidigt som radien på den uppnådda koniska pendulum mättes.

  4. Tiden för fem omlopps-varv delades med fem för att veta hur länge en omloppstid tar.

  5. Med hjälp av trigonometri, användes längden på trådet och radien på pendulum att beräkna vinkeln.

  6. Centripetalkraften och centripetalaccelerationen beräknades.

  7. En skalenlig figur över kraftsituationen och kraftresultanten beräknades, som sedan jämfördes med den beräknade centripetalacceleration.PrimärdataBeräkningar